Affärsidé

Att tillverka produkter i stål till en hög kvalité, till konkurrenskraftiga priser.
Att vara byggbolagens naturliga samarbetspartner i Växjö och Växjö närområde.

SvetsService verksamhetspolicy
Vi ska:

  • Installera anläggningar, så att de uppfyller kundernas specificerade krav och förväntningar, på ett smidigt sätt.
  • Inte ha några klagomål  från utomstående intressenter.
  • Värna om den inre och den yttre miljön.
  • Skapa och bevara en god arbetsmiljö.

 

 Certifikat

EN 1090-1:2008+A1:2011
Tillverkning av stålkonstruktioner, byggsmide, trappor och räcken   

ISO 3834-2:2021     
Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material  

ISO 9001:2015   
Ledningssystem för kvalitet 

ISO 14001:2015
Miljöledningssystem