Byggsmide

Lesjöfors Lesjöfors Lesjöfors Lesjöfors Lesjöfors Lesjöfors Automotive i samarbete med Ottosson Bygg
Nya scenen under uppförande
Hermelinvägen Växjö Hermelinvägen Växjö Hermelinvägen Växjö Hermelinvägen Växjö Hermelinvägen Växjö I samarbete med I Johanssons Entrepr.
Nya scenen i Linnéparken i stort sett klar.
Centrallasarettet Växjö Centrallasarettet Växjö Centrallasarettet Växjö Centrallasarettet Växjö Centrallasarettet Växjö Ombyggnad av Ambulanshallen Växjö
Nya församlingshemmet, vid Karolinerhuset.